nav-left cat-right
cat-right

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Penelitian

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Penelitian

Hukum Adat

Hukum Adat Oleh : Roswita Sitompul Full Text Here : PDF

FAKTOR-FAKTOR TERJADI SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATA...

FAKTOR-FAKTOR TERJADI SALAH LAKU PENGAMAL PERUBATAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA Roswita Sitompul Universiti Islam Sumatera Utara, roswita_sitompul@yahoo.com ABSTRAK Pada masa kini adalah menjadi perkara biasa tuntutan tentang kelalaian dalam perkhidmatan perubatan yang melibatkan pengamal perubatan. Kelalaian ini meliputi kesalahan memberikan diagnosis, memberikan rawatan yang salah dan kegagalan menjalankan rawatan,...

Perbandingan Undang-undang Salah Laku di Kalangan ...

Perbandingan Undang-undang Salah Laku di Kalangan Pengamal Perubatan Di Indonesia Dan Malaysia Roswita Sitompul S.H. M.Hum, Prof Madya Dr.Asmah Laili Hj.Yeon & Prof Madya Nuretina Hj. Ahmad Shariff UUM College of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia roswita_sitompul@yahoo.com/asmah485@uum.edu.my/etina@uum.edu.my Profesion kedoktoran merupakan suatu yang spesifik dan sangat terhormat karena...

BISNIS ELECTRONIC COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTI...

BISNIS ELECTRONIC COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM Roswita Sitompul,SH,M.Hum Dosen Kopertis Wil I dpk Fakultas Hukum UISU Medan Abstrak Dengan adanya kemajuan teknologi yang bernuansa global membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan perdagangan misanya dalam mengadakana pembelian suatu barang dengan melalui internet pembeli cukup memesan barang yang diinginkannya melalui internet dan pembayarannya dilakukan...

FORMULIR RANCANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

FORMULIR RANCANGAN PELAKSANAAN...
Link Jurnal Digital UISU :
nav-leftnav-leftnav-lefttijarahjulisaJurnal sosial ekonomiNur edukasiTausiah