nav-left cat-right
cat-right

Perbandingan Undang-Undang Salah Laku di Kalangan Pengamal Perubatan di Indonesia dan Malaysia

International Conference on CORPORATE LAW 2009 “Contemporary Roles and Challenges”

Perbandingan Undang-Undang Salah Laku di Kalangan Pengamal Perubatan di Indonesia dan Malaysia

Oleh : Roswita Sitompul

Profesion Kedoktoran merupakan salah satu spesifik dan sangat terhormat karena berkait rapat dengan kesihatan manusia. Namun profision ini sering mendapat perhatian masyarakat karana tindakan doktor kotor yang tercela, melanggar etika, moral dan undang – undang dalam rangka perkhidmatan kesihatan, bahkan sering menimbulkan kecacatan fizikal atau meninggal dunia. Kesalahlaku ini harus ditangani dengan segera kerana masyarakan menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada doktor. Metode Penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dan penelitian perbadingan hukum yang digambarkan secara deskriptif.

Full Text Here : PDF

Link Jurnal Digital UISU :
nav-left nav-left nav-left tijarah julisa Jurnal sosial ekonomi Nur edukasi Tausiah