nav-left cat-right
cat-right

1 Keynote Speaker dan 7 Pemakalah dari UISU mengikuti iCMR di USM, Malaysia

PENGENALAN

Seminar internasional ini  dilaksanakan oleh Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia (USM) Pulau Pinang dengan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan serta Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh.

Tujuan seminar adalah untuk menyediakan platform kepada peneliti untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang.  Ia diharap dapat meningkatkan budaya penelitian serta kerjasama antara peneliti.  Skenario pembudayaan penelitian telah berkembang pesat di USM sebagai sebuah Universitas Penelitian serta di UISU dan UNSYIAH.  Arus dan ledakan budaya penelitian ini perlu dikembangkan dan diteruskan sampai level kerjasama serantau dan internasional. Persidangan Antarabangsa Penyelidikan Multidisiplin 2012 akan menjadi media untuk berbagi hasil penyelidikan dalam multidisiplin. Selain itu, seminar ini akan memberi sumbangan kepada negara dalam bentuk ide, penemuan ilmu dan teknologi baru.  Kerjasama hasil penelitian dari berbagai bidang dan Universitas dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

 

TEMA  

Tema seminar ialah Melangkau Sempadan Penyelidikan Bagi Meningkatkan Kualiti Kehidupan Manusia (Transcending Research Boundaries For Improving The Quality of Human Life). Seminar ini memberi tumpuan kepada berbagai aspek penelitian yang memfokuskan usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

 

PESERTA

Seminar internasional ini diikuti oleh Bapak Rektor UISU Dr. Ir. Mhd. Assad, M. Si sebagai Keynote Speaker dan 7 pemakalah dari UISU yaitu :

1. Prof. Dr. Jumino Suhadi, MA

2. Prof. Dr. Ir. Nurhayati, MP

3. Dr. Liesna Andriany, M. Pd

4. Dra. Dahlena Marbun, M. Ed

5. dr. Irmayanti Rangkuti, M. Si

6. Amalia, ST, MT

7. Dra. Hasrita Lubis, M.Pd

 

 

 

Link Jurnal Digital UISU :
nav-left nav-left nav-left tijarah julisa Jurnal sosial ekonomi Nur edukasi Tausiah